BROKER

Sukladno Zakonu o osiguranju ovlašteni posrednik (broker) u osiguranju prvenstveno štiti interese klijenta za razliku od samog osiguratelja ili zastupnika u osiguranju koji prvenstveno štiti interes osiguratelja.

Bavimo se pokretanjem, predlaganjem ili obavljanjem poslova pripreme za sklapanje ugovora u osiguranju, pružanjem pomoći pri izvršavanju prava iz ugovora u osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.
Da bi ispunili vaša očekivanja u poslovima osiguranja, koja prvenstveno polaze od adekvatne naknade štete i profesionalnog savjetovanja tijekom procesa prijave i obrade odštetnog zahtjeva, potrebno je prilikom sklapanja ugovora o osiguranju proći sljedeće faze:
  • Analiza postojećih ugovora / polica / programa osiguranja iz perspektive plaćenih / odbijenih odštetnih zahtjeva, trenutne i potencijalne izloženosti prema osigurateljnim rizicima
  • Strukturiranje mjerodavnih podataka za izradu adekvatnog programa osigurateljnih pokrića
  • Ispitivanje mogućnosti na tržištu osiguravatelja i pregovaranje sa istima
  • Kontrola i praćenje izvršavanja preuzetih obveza od strane osiguravatelja (kontrola polica, pravovremenost u obnovi polica…)
  • Prijava šteta i stručna podrška u procesu utvrđivanja i isplate adekvatne odštete
Izrada individualnog programa osiguranja uz uvažavanje specifičnosti, zahtjeva i izazova vaše djelatnosti i vašeg djelovanja u poslovanju, kako za korporativne korisnike, tako i za javne partnere.

Naš stručni tim s iskustvom od preko 20 godina u poslovanju s osigurateljnim zahtjevima za naknadu štete te poznavanjem dodatnog argumentiranja i osnaživanja vaših zahtjeva za naknadom štete stoji vam na raspolaganju za izvansudske nagodbe, ali i za punu pravnu podršku i zaštitu vaših prava pred sudom.
Pružite nam priliku u vođenju procesa za nadoknadu vaše štete iz osiguranja.